General Conditions

Toepassing

De hieronder beschreven algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder product op de website en de webshop van De Koperen Markies BV en optionele diensten zoals leveringen. Door een bestelling of reservering te plaatsen op de website of webshop en door gebruik te maken van deze diensten, verklaart de koper zich onvoorwaardelijk en automatisch akkoord met de algemene voorwaarden.

Al hetgeen niet expliciet in deze algemene verkoopsvoorwaarden wordt vermeld, is gebonden aan de voorschriften van het Belgisch en Europees recht.

General Conditions

Identiteit van De Koperen Markies BV

De website www.dekoperenmarkies.be en de webshop www.shop.dekoperenmarkies.be zijn eigendom van De Koperen Markies BV.

Maatschappelijke zetel: Groenstraat 14, 1730 Asse, België

Bereikbaarheid kantoren: maandag t/m vrijdag van 08.15 uur tot 17.00 uur
Telefoon: 03.201.52.30.
E-mailadres: info@dekoperenmarkies.com

BTW- nummer: BE0748.758.242

Status van de koper

Door een bestelling te plaatsen bevestigt de koper de wettelijke leeftijd te hebben om onze producten te kopen.

Offer

Onder het aanbod vallen zowel de aangeboden producten, de optionele diensten als de digitale content van de webshop.

De producten die De Koperen Markies BV aanbiedt, voldoen aan de wettelijke normen en mogen online worden verkocht.

De Koperen Markies BV tracht het aanbod zo nauwkeurig en volledig mogelijk te beschrijven. Op basis van deze beschrijving moet een klant in staat zijn om een goede beoordeling van het aanbod te maken. De producten worden online weergegeven met waarheidsgetrouwe standaardproductafbeeldingen. Het is mogelijk dat het werkelijke product enigszins varieert in verhoudingen, kleur of afdruk-/ labelontwerp van
deze afbeeldingen. Het is ook mogelijk dat de smaakbeschrijving van een product niet exact overeenkomt met de perceptie van de koper. Productbeschrijvingen op onze website en webshop geven een algemeen beeld van wat de koper kan verwachten, gebaseerd op de professionele maar ook subjectieve ervaring van mensen. Menselijke fouten met betrekking tot de beschrijvingen en afbeeldingen zijn echter niet bindend voor De Koperen Markies BV.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en De Koperen Markies BV kan dit te allen tijde aanpassen of intrekken. Dit kan door onopzettelijke foutieve stockgegevens of producten die niet meer leverbaar zijn door de leveranciers. In deze gevallen zal De Koperen Markies BV u zo snel mogelijk verwittigen en u een oplossing voorstellen.

Als de koper specifieke vragen heeft over o.a. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij hem om vooraf contact op te nemen met de klantendienst van de De Koperen
Markies BV.

Als (een deel van) het aanbod slechts beperkt geldig is of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, dan wordt dit uitdrukkelijk vermeld.

Bestellingen en reserveringen

Bestellingen en reserveringen via de webshop van De Koperen Markies BV verlopen volgens de bestelprocedure en debetaalprocedure zoals beschreven in de algemene verkoopsvoorwaarden.

Beschrijving van de bestel- en reserveringsprocedure: om producten aan te kopen of te reserveren, dient de koper artikelen uit het aanbod te selecteren en toe te voegen aan de virtuele winkelmand. Producten die
opgenomen zijn in het online aanbod maar die niet voorradig blijken te zijn in de stockruimte van De Koperen Markies BV, kunnen wel gereserveerd worden via de webshop. De Koperen Markies BV zal de koper via e-mail inlichten over de geschatte termijn. Tijdens de uitcheckprocedure bevestigt de koper zijn bestelling en kiest hij een lever- en betaalmethode. De koper dient de algemene verkoopsvoorwaarden
te aanvaarden en de bestelling te bevestigen aan de hand van de bestelknop. Bij online betaling wordt de koper vervolgens doorverwezen naar de betaalpagina. Van zodra De Koperen Markies BV de goedkeuring van de betalingstransactie heeft gekregen van de uitgever van de kredietkaart of de bank, zal de koper een bevestigingsmail van de aankoop toegestuurd krijgen. Na het plaatsen van de bestelling gaat De Koperen Markies BV aan de slag om de goederen zo snel mogelijk bij de koper aangeleverd te krijgen of kan de koper de bestelling ophalen in een van de afhaalpunten.

De overeenkomst tussen De Koperen Markies BV en u als koper komt tot stand op het moment dat u zowel de door De Koperen Markies BV gestelde voorwaarden als het privacy- en cookiebeleid heeft geaccepteerd, daaraan heeft voldaan én de bevestigingsmail verstuurd is. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De momenteel geldige versie van alle hier genoemde beleidsregels vindt u op www.dekoperenmarkies.be. Wanneer er nog geen bevestigingsmail is verstuurd is de overeenkomst ook nog niet van kracht.

De Algemene Voorwaarden en de bevestigingsmails worden steeds opgemaakt in de taal van de website.

De Koperen Markies BV behoudt zicht het recht om een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen zoals bij grote orders, bestellingen door minderjarigen, hoeveelheden/leveringen die niet
wettelijk zijn toegestaan, onvolledige bestelprocedures, bestellingen met een leveringsadres waar De Koperen Markies BV niet naar kan verzenden en er geen koerier van de koper de bestelling kan komen ophalen, of tekortkomingen en problemen van de koper bij vorige orders.

Herroepingsrecht

Voor alle producten van De Koperen Markies BV die online via de webshop aangekocht worden, heeft u volgens de Belgische wet over de handelspraktijken, de voorlichting en bescherming van de consument van
12 april 2010, een bedenktijd van 14 kalenderdagen. Het herroepingsrecht geldt dus enkel voor die elektronische overeenkomsten waarbij de koper de bestelling online betaalt en de bestelling laat leveren op het aangegeven leveringsadres van de koper.

De hieronder beschreven voorwaarden gelden niet voor reserveringen via de webshop die we in een van de afhaalpunten van De Koperen Markies BV klaarzetten en die de koper zelf ophaalt en betaalt aan de kassa van het fysieke magazijn. Wanneer een klant die gebruik maakt van de online reserveringsdienst, de gereserveerde producten in een van de afhaalpunten wenst om te ruilen of te retourneren, dan zal de klantendienst van De Koperen Markies BV de voorwaarden voor omruiling of retour op dat moment nader bepalen.

De bedenkperiode gaat in op het moment dat de koper, of een door de koper aangewezen derde, de bestelling ontvangt. Bij die bestellingen die uit meerdere goederen bestaan en waarbij de producten om praktische of organisatorische redenen slechts afzonderlijk geleverd kunnen worden, geldt dat de herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de koper, of een door de koper aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen.

Tijdens de bedenktijd kan de koper datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals de koper dat ook in een fysieke winkel
zou doen. Daarbij kan de koper het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Er is geen herroepingsrecht wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete,
onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren.

Wanneer de koper gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht dient hij dit binnen de gestelde 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product kenbaar te maken. Dit dient schriftelijk, al dan niet met inbegrip van het modelformulier, te gebeuren per post, fax of e-mail onder vermelding van “Retour”. Producten die worden teruggestuurd zonder aanmelding vooraf/ retourformulier zullen niet worden geaccepteerd. Het is belangrijk om het bestelnummer, de naam en het adres duidelijk zichtbaar te vermelden.

Aan het afzien van de aankoop is geen betaling van een boete verbonden en dit kan zonder opgave van de redenen.

De koper dient de goederen, ongebruikt en ongeopend (in originele staat en verpakking) uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren. De verzenddatum geldt als controle. De factuur of het aankoopbewijs, alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dient de koper toe te voegen bij de retourzending, evenals zijn bankrekeningnummer.

De rechtstreekse kosten voor retourneren vallen ten laste van de koper. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden steeds geweigerd en teruggestuurd naar afzender. Een (deel van) een bestelling via de webshop terugbrengen naar het fysieke magazijn is volledig kosteloos.

Retourzendingen zijn voor risico van de koper. Dit houdt in dat De Koperen Markies BV niet aansprakelijk is voor het beschadigen of zoekraken van retour gestuurde artikelen. Vraag daarom altijd om een
verzendbewijs en bewaar dit goed. De Koperen Markies BV verzoekt om het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren. Gebruik van deze verpakking verkleint het risico van breuk.

De Koperen Markies BV betaalt het complete aankoopbedrag inclusief oorspronkelijke verzendkosten binnen 30 dagen na ontvangst van de goederen terug aan de koper.

De Koperen Markies BV betaalt de koper terug met hetzelfde betaalmiddel als datgene waarmee de koper de oorspronkelijke transactie verricht heeft, tenzij de koper uitdrukkelijk heeft ingestemd met een ander betaalmiddel. Er zullen geen kosten in rekening gebracht worden voor een dergelijke terugbetaling.

Als blijkt dat de goederen niet in overeenstemming met de voorwaarden van het herroepingsrecht zijn ontvangen door De Koperen Markies dan betaalt De Koperen Markies BV het aankoopbedrag inclusief de
verzendkosten niet, of niet volledig terugbetaald. Het product blijft in dat geval eigendom van de koper. Op verzoek van de koper kan De Koperen Markies BV het product opnieuw naar hem versturen, mits het betalen van de bijhorende verzendkosten door de koper.

Uitzonderingen op de gestelde bepalingen zijn de volgende:
- Wanneer een product speciaal voor u gemaakt of gebrouwen is heeft u
logischerwijs geen recht op het herroepingsrecht, tenzij het product
een duidelijke productiefout vertoont (o.a. geïnfecteerd bier,…).

- Deze uitzondering geldt ook voor bederfbare goederen of andere
vergelijkbare producten waarvan de verzegeling (kurk, kroonkurk,
schroefdop, beugeldop etc.) verbroken is of waarvan de verpakking werd
geopend.

- 0ok wanneer een product zichtbaar gedragen is of op andere wijze is beschadigd vervalt het recht op teruggave van de betaling.Het herroepingsrecht is uitgesloten voor zakelijke klanten

Goederen moeten worden teruggestuurd naar het volgend adres: Vijfstraten 18, 9100 Sint-Niklaas, België

Prijs

Alle vermelde productprijzen zijn uitgedrukt in EURO.

Alle vermelde productprijzen zijn inclusief BTW. Leeggoed en andere verplicht door de koper te dragen taksen of belastingen worden apart vermeld.

De prijzen van het product, het productaanbod en de prijsstructuur van de webshop kunnen veranderen. De Koperen Markies BV behoudt zich het recht om prijzen te wijzigen zolang de koper de werkelijke prijs tijdens het winkelen en uitchecken te zien krijgt.

Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 4 weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

Naast de vermelde productprijs kunnen leverings- of administratieve kosten worden aangerekend. Deze worden apart vermeld.

De reserveringsdienst waarbij de koper de bestelling zelf dient op te halen in een van de afhaalpunten van De Koperen Markies BV, is kosteloos.

Voor het gebruiken van de elektronische betaalmogelijkheden worden geen extra kosten aangerekend.

Een bestelling die door een menselijke fout of door manipulatie van het systeem wordt geplaatst voor een aankoop tegen een prijs die lager is dan de kostprijs van een item, kan als een ongeldige bestelling worden beschouwd. Als dit gebeurt, kan De Koperen Markies BV contact opnemen met de koper om de prijs van hun bestelling te corrigeren of om de bestelling te annuleren.

Betaling

Betaling van producten gekocht bij De Koperen Markies BV gebeuren uitsluitend per voorgestelde betaalmiddelen.

De koper kan gereserveerde producten via de webshop in een van de afhaalpunten afhalen en betalen. De Koperen Markies BV aanvaardt contante betalingen, Bancontact/Mister Cash en kredietkaarten. Om de veiligheid van de persoonlijke gegevens te garanderen, worden deze transactiegegevens versleuteld. Daarnaast heeft de koper ook de mogelijkheid om de reservering meteen online te betalen (cf. de online betaalwijze hieronder).

De koper kan via de webshop bestelde producten betalen aan het einde van de online bestelprocedure. Om de veiligheid van zowel de persoonlijke gegevens als de betaling te garanderen, worden deze transactiegegevens versleuteld. De webshop van De Koperen Markies BV aanvaardt betalingen met Bancontact/Mister Cash en kredietkaarten.

Alle online betalingen op de webshop gebeuren via partnerbedrijf Mollie. Zo kan de veiligheid van al uw gegevens en transacties optimaal gegarandeerd worden. Meer inlichtingen vindt u op www.mollie.com/be.

Om de veiligheid van uw persoonsgegevens en een veilige online betaling te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL-technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heeft u geen speciale software nodig.

De koper is verplicht om De Koperen Markies BV onmiddellijk op de hoogte te stellen van onjuistheden in verstrekte betaalgegevens.

De Koperen Markies BV blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van volledige betaling.

Na betaling ontvangt de koper een bevestigingsmail met een aankoopbewijs. Als een factuur of ontvangstbewijs handmatig wordt verwerkt, wordt deze binnen een redelijke termijn verstrekt.

In geval van niet tijdige betaling is De Koperen Markies BV bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop u de betalingsverplichtingen volledig bent nagekomen.

Geen enkele afhouding voor waarborg of enige andere reden mag door de koper gedaan worden.

De sommen niet betaald op de vervaldag, hebben als gevolg van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning, een bijkomende intrest op van 1 % per maand.

Het bedrag van de onbetaald gebleven sommen zal, ten titel van forfaitaire schadevergoeding, verhoogd worden met 12 % met een minimum van 75,00 €, vanaf de dag van de vervaldag van deze sommen, ook zonder voorafgaande ingebrekestelling en dit onverminderd alle innings-, aanmanings- en vervolgingskosten.

Afhaling van een bestelling

De online bestelling wordt alleen verwerkt als de koper zich duidelijk heeft geïdentificeerd, met de juiste betalings-, verzend- en bestelinformatie.

Als de koper gekozen heeft voor een afhaling, krijgt hij/zij hiervan onmiddellijk een bevestigingsmail en wordt de bestelling zo spoedig mogelijk verwerkt. Zodra het pakje klaarstaat wordt de koper op de
hoogte gebracht van afhaling. De geschatte termijn tussen bestelling en afhaling is 1 tot 8 werkdagen. De Koperen Markies BV is niet verantwoordelijk als het klaarzetten van de goederen niet binnen geschatte termijn is gelukt.

De koper kan de bestelling alleen maar afhalen op vertoon van een identiteitskaart en de bevestigingsmail.

Bestelde artikelen worden maximaal 14 dagen voor de koper beschikbaar gehouden. Als de artikelen binnen deze termijn niet zijn afgehaald, zal De Koperen Markies BV de bestelling
annuleren.

Levering en uitvoering

Na het plaatsen van de bestelling zet De Koperen Markies BV alles in werking om de goederen zo snel mogelijk bij de koper aangeleverd te krijgen.

De Koperen Markies levert alleen maar in België. Een klant van buiten ons leveringsgebied kan in afspraak met De Koperen Markies BV de bestelling door een koerier laten ophalen. In dit geval dient de koper
contact op te nemen met De Koperen Markies BV.

De levering in België gebeurt aan één vast tarief van €10. De leverings- en verzendkosten worden aan de koper meegedeeld voor het bevestigen van de aankoop. Vanaf een aankoop van 50€ zijn de verzendkosten gratis.

De levering duurt meestal drie tot tien werkdagen, op voorwaarde dat de bestelde artikelen in voorraad zijn in het fysieke magazijn van De Koperen Markies BV. Deze leveringsdatums zijn steeds bij benadering. De koper kan noch een recht op schadevergoeding laten gelden, noch de ontbinding van de overeenkomst eisen als de indicatieve termijn niet werd nageleefd.

De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling. Als het pakketje niet bezorgd is binnen de 30 dagen heeft de koper het recht om een aanvullende, redelijke leveringstermijn voor te stellen. Als de De Koperen Markies BV ook niet binnen de verlengde termijn levert, mag de koper de bestelling annuleren en heeft hij recht op terugbetaling. De Koperen Markies BV is niet aansprakelijk voor
vertraging van de bezorger.

Als de goederen niet voorradig zijn, brengt De Koperen Markies BV de koper hiervan op de hoogte en zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is.

Het risico van de betreffende producten gaat vanaf de verzending over op de koper. Het vervoer van de goederen is steeds voor rekening en op risico van de koper, zelfs als de prijs vastgesteld is franco bestemming.

Gebreken

De koper dient zijn bestelling bij levering onmiddellijk te controleren op schade of onvolledigheid. Ieder product moet bij levering in goede staat zijn.

Schade of onvolledigheid moeten schriftelijk binnen de zeven dagen gemeld worden aan De Koperen Markies BV met een gedetailleerde beschrijving en foto’s van de schade. Na het verstrijken van deze termijn, kan De Koperen Markies BV geen melding van schade meer aanvaarden.

Ook ontbrekende of foutieve artikelen moeten schriftelijk binnen de zeven dagen gemeld worden.

Een niet zichtbaar gebrek dient de koper binnen een termijn van twee maanden na vaststelling ervan schriftelijk te melden aan De Koperen Markies BV.

De kosten voor het retourneren van goederen die niet voldoen aan de beschrijving van het aanbod zijn ten laste van De Koperen Markies BV.

Het consumeren of gebruiken van geleverde goederen impliceert de uitdrukkelijke aanvaarding van de bestelling.

Garantie

Op basis van de wet van 21 september 2004 over de bescherming van de consumenten bij de verkoop van consumptiegoederen, heeft de koper recht op een wettelijke garantie. Deze wettelijke garantie geldt vanaf
de datum van levering aan de eerste eigenaar.

Als een verborgen gebrek of defect wordt vastgesteld, dient de koper De Koperen Markies BV zo snel mogelijk in te lichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van twee maanden na vaststelling ervan door de koper te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

Defecten of gebreken die zich manifesteren na een periode van zes maanden volgend op de datum van aankoop of levering aan de eerste eigenaar, worden geacht geen verborgen gebreken of defecten te zijn, tenzij de koper tegenbewijs kan aanleveren.

De wettelijke garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van verwaarlozing, valpartijen, het gebruiken van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of de handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, kwaad opzet, een onoordeelkundige behandeling, slecht onderhoud of elk ander abnormaal of incorrect gebruik. Ook defecten ten gevolge van brand, waterschade, bliksem, natuurrampen en ongelukken worden uitgesloten van de wettelijke garantie, evenals de vervanging van onderdelen die regelmatig vervangen dienen te worden.

Om aanspraak te kunnen maken op de wettelijke garantie, moet de koper een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Dit kan het aankoopbewijs zijn dat verstrekt wordt aan de kassa (in geval van online reserveringen met afhaling van de goederen in een van de afhaalpunten) of de betaalbevestiging die de koper per e-mail ontvangt na een online aankoop via de webshop van De Koperen Markies BV.

Om aanspraak te kunnen maken op de wettelijke garantie op goederen die online werden aangekocht en geleverd of afgehaald werden, dient de koper contact op te nemen met de klantendienst van De Koperen Markies BV.

Afhandeling van garantie zal voor rekening zijn van De Koperen Markies behalve de verzendkosten gemaakt door de consument om het product weer bij De Koperen Markies BV aan te dragen.

Overmacht

Onder overmacht wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien waarop De Koperen Markies BV geen invloed kan uitoefenen maar waardoor De Koperen Markies BV niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

De Koperen Markies BV heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen als de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat De Koperen Markies BV haar verbintenis had moeten nakomen.

Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van De Koperen Markies BV opgeschort. Als de periode van overmacht waardoor De Koperen Markies BV haar verplichtingen niet kan na te komen, langer duurt dan acht weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

De Koperen Markies BV levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Als de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of wanneer bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar zou zijn, zal De Koperen Markies BV er alles aan doen om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Als de websitebezoeker onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan hij de beheerder van de site contacteren.

De Koperen Markies BV kan de inhoud van de site (links inbegrepen) te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aanpassen, wijzigen of aanvullen.

De website en webshop kunnen mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites of webpagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. De Koperen Markies BV is niet aansprakelijk voor de inhoud
van deze websites en impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Bijgevolg kan De Koperen Markies BV in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor eender welk vorm van schade bij het bezoeken van deze websites.

De Koperen Markies BV geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor eventuele technische storingen, onderbrekingen of fouten en het
tijdelijke niet beschikbaarheid zijn van de website.

De Koperen Markies BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige vorm van schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website, webshop of websites van anderen, in het bijzonder als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de websitegebruiker.

De Koperen Markies BV kan onder geen beding verantwoordelijk gehouden worden voor frauduleuze internetpraktijken door derden onder vals voorwendsel van de naam van De Koperen Markies BV. Als de koper twijfelt over acties of informatie onder naam of logo van De Koperen Markies BV op het internet of via e-mailverkeer, dient hij de klantendienst van De Koperen Markies BV te contacteren.

Privacy & cookies

De gegevens van de koper worden opgeslagen in onze database en enkel gebruikt voor de verwerking van de aankopen. Deze gegevens worden nooit doorgegeven aan derden. Als de koper nieuwsbrieven wil ontvangen moet hij/zij hiervoor eerst toestemming geven. Bekijk de privacyverklaring van De Koperen Markies BV voor meer informatie hierover.

Tijdens een bezoek aan de webshop van De Koperen Markies BV kunnen zogenaamde ‘cookies’ op de harde schijf van de computer of het mobiel apparaat van de koper geplaatst worden. Deze cookies worden door de server van de website in de browser van de computer of het mobiel apparaat geplaatst wanneer de koper de website raadpleegt. Bekijk de cookieverklaring van De Koperen Markies BV voor meer informatie hierover.

Intellectuele eigendom

De inhoud van de websites van De Koperen Markies BV, o.a. alle data, teksten, logo’s, foto’s en ander beeld- of tekstmateriaal, alsook alle handels-, domein- en merknamen zijn beschermd door intellectuele
eigendomsrechten en behoren toe aan De Koperen Markies BV of rechthoudende derden.

Zonder schriftelijke toestemming van de hier vernoemde rechtmatige eigenaars is het verboden om deze informatie gedeeltelijk of geheel aan te passen, te publiceren, te verdelen, te verkopen, te reproduceren, te verspreiden of te presenteren voor commerciële doeleinden.

Klachtenregeling en geschillen

Klachten of betwistingen over online bestellingen dient de koper ondubbelzinnig en zo volledig mogelijk binnen de zeven dagen na levering te melden bij De Koperen Markies BV.

Voor klachten over goederen of diensten die de klant besteld heeft op de webshop van De Koperen Markies BV, kan de koper zich wenden tot de klantendienst. De klantendienst van De Koperen Markies BV is bereikbaar via e-mail, telefoon of per post op onderstaande contactgegevens:

De Koperen Markies BV.
- Groenstraat 14, 1730 Asse, België
- Bereikbaarheid kantoren: maandag t/m vrijdag van 08.15 uur tot 17.00 uur
- Telefoon: 03.201.52.30.
- E-mailadres: sales@dekoperenmarkies.com

De Koperen Markies probeert alle klachten steeds binnen de redelijke termijn van zeven kalenderdagen na ontvangst te behandelen. Als De Koperen Markies BV een klacht niet binnen deze vooropgestelde termijn
kan behandelen, dan deelt De Koperen Markies BV de koper alvast een bevestiging van ontvangst en een nieuwe, indicatieve termijn mee waarbinnen ze de klacht zullen behandelen. Klant en verkoper hebben minimum vier weken de tijd om de klacht op te lossen in onderling overleg. Als De Koperen Markies BV en de koper geen akkoord in onderlinge overeenstemming kunnen bereiken, dan kan de koper het geschil
proberen te regelen via een buitenrechtelijke bemiddelingsinstantie of via de rechtbank.

Consumentenombudsdienst
- Adres: Koning Albert II-laan 8, bus 1, 1000 Brussel, België
- Tel.: 02/702.52.00
- Fax: 02/808.71.2
- E-mail: contact@consumentenombudsdienst.be

Platform van de Europese Commissie inzake onlinegeschillenbeslechting:
https://webgate.ec.europa.eu/odr

Wijzigingen van de algemene voorwaarden

De Koperen Markies BV behoudt zich steeds het recht voor de inhoud van de algemene voorwaarden van de webshop aan te passen zonder opgave van reden en zonder voorafgaande kennisgeving.

Nietigheid

Bij nietigverklaring of onwettigverklaring van een of meerdere bepalingen die opgenomen zijn in deze algemene voorwaarden, blijven de wettigheid, geldigheid en toepasbaarheid van de overige bepalingen en artikels van kracht.